Heiteallikas HEIT0008561

1 Estonian Cell AS
Aktsiaselts Estonian Cell (10679323)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aeratsioonimahutid S6 35.00 091001 6598900,644710;6598952,644768
Kuva kaardil
 M 
Aeratsioonimahuti 1 S7 35.00 091001 6598934,644713;6598952,644734
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7664-41-7 Ammoniaak 0.004 g/s 0.121 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.002 g/s 0.045 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.011 g/s 0.321 t Tavaheide 18.04.2022 - ..