Heiteallikas HEIT0008565

L.KKL.RA-19253 Akzo Nobel Baltics AS
Akzo Nobel Baltics AS (10055433)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Alküüditsehhi üldventilatsioon nr 1 ja 2 (koondallikas) 1 1.13 7.00 3.66 23.40 060307 6539668,545872
Kuva kaardil
 T 
Alküüditsehhi üldventilatsioon nr 1 ja 2 (koondallikas) 1 1.13 7.00 3.66 23.40 060307 6539668,545872
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.0001 g/s 0.003 t Tavaheide 03.03.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 03.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0001 g/s 0.003 t Tavaheide 03.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0322 g/s 1.016 t Tavaheide 03.03.2023 - ..