Heiteallikas HEIT0008583

L.ÕV/333417 Veguma OÜ
Veguma OÜ (12550970)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diislikütuse katel H1 0.25 4.00 0.66 80.00 030103b 6466029,658491
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0469 g/s 0.0573 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.0177 g/s 0.0217 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0002 g/s 0.0002 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0021 g/s 0.0026 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0025 g/s 0.0031 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0025 g/s 0.0031 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0169 g/s 0.0206 t Tavaheide 20.01.2021 - ..