Heiteallikas HEIT0008593

L.ÕV/333417 Veguma OÜ
Veguma OÜ (12550970)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Puidukatel H2 0.25 5.00 3.90 150.00 030103b 6466046,658480
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0181 g/s 0.0882 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.1035 g/s 0.504 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0009 g/s 0.0046 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.0032 g/s 0.0155 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0015 g/s 0.0071 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0102 g/s 0.0496 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0099 g/s 0.0483 t Tavaheide 20.01.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0125 g/s 0.0609 t Tavaheide 20.01.2021 - ..