Heiteallikas HEIT0008595

L.ÕV/333417 Veguma OÜ
Veguma OÜ (12550970)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon (liimimine) H4 0.32 4.00 5.20 20.00 060405 6465997,658503
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.6656 g/s 4.9842 t Tavaheide 20.01.2021 - ..