Heiteallikas HEIT0008665

KL-513294 Tallinn Shipyard OÜ
Tallinn Shipyard OÜ (10329451)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V29-3 Avaplats värvimine V29-3 2.00 20.00 060106 6591721,537206;6591747,537230
Kuva kaardil
 T 
29-3 Avaplats värvimine 29-3 2.00 20.00 060106 6591724,537182;6591733,537193
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.113 g/s 0.455 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.275 g/s 1.953 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.246 g/s 1.497 t Tavaheide 25.11.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.449 g/s 4.075 t Tavaheide 25.11.2022 - ..