Heiteallikas HEIT0008670

KL-515409 Baltic Premator OÜ
Baltic Premator OÜ (10521993)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
88-3 Värvimiskambri ventilatsioon 88-3 2.45 16.00 8.85 20.00 060106 6591689,537304
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.393 g/s 4.918 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.706 g/s 1.634 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.026 g/s 0.013 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 1.338 g/s 0.53 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 2.332 g/s 25.221 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 1.914 g/s 20.289 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 6.865 g/s 40.09 t Tavaheide 28.03.2022 - ..