Heiteallikas HEIT0008677

L.KKL.HA-52415 Epler Lorenz AS
aktsiaselts Epler & Lorenz (10136864)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlijäätmete mahuti S3 0.17 11.00 0.10 10.00 091008 6586800,549562
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 g/s 0.004 t Tavaheide 31.10.2022 - ..