Heiteallikas HEIT0008681

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
047, Ventilaator B-046b, RKEÕS 047 0.71 10.50 13.10 20.00 040101 6587983,683729
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.005 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.011 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-43-2 Benseen 0.022 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.062 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..