Heiteallikas HEIT0008694

L.ÕV/329998 Netaman Offshore Production OÜ
Netaman Offshore Production OÜ (10974329)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon nr 2 V2 0.80 10.65 13.82 20.00 060106 6591051,539849
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 1.515 g/s 7.717 t Tavaheide 01.01.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.85 g/s 10.911 t Tavaheide 01.01.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2020 - ..