Heiteallikas HEIT0008716

L.ÕV/327672 Sjolund Estonia OÜ
Sjolund Estonia OÜ (11987110)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator V121 0.34 11.00 3.38 20.00 040210 6579489,550646
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.003 g/s 0.037 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
1330-20-7 0.002 g/s 0.02 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.003 g/s 0.034 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
67-63-0 0.005 g/s 0.056 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.011 g/s 0.114 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.002 g/s 0.02 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.073 g/s 0.783 t Tavaheide 19.06.2020 - ..