Heiteallikas HEIT0008727

L.KKL.RA-19253 Akzo Nobel Baltics AS
Akzo Nobel Baltics AS (10055433)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Alküüditsehh- reaktsioonivee mahutite ventilatsioon 4 0.05 8.00 2.05 18.00 060307 6539666,545890
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0001 g/s 0.002 t Tavaheide 03.03.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.0001 g/s 0.002 t Tavaheide 03.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0106 g/s 0.336 t Tavaheide 03.03.2023 - ..