Heiteallikas HEIT0008793

L.ÕV/320985 N.R. Energy OÜ
N.R. Energy Osaühing (12364776)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel 1 kuni 29.06.22 2 0.80 25.80 4.00 180.00 010203b 6606419,597364
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.461 g/s 7.282 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.174 g/s 2.755 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.041 mg/s 0.656 kg Tavaheide 19.01.2021 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.83 mg/s 13.12 kg Tavaheide 19.01.2021 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.185 mg/s 2.919 kg Tavaheide 19.01.2021 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.083 mg/s 1.312 kg Tavaheide 19.01.2021 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.021 mg/s 0.328 kg Tavaheide 19.01.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 1.70 g/s 26.88 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.021 g/s 0.328 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.025 g/s 0.394 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.025 g/s 0.394 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.166 g/s 2.624 t Tavaheide 19.01.2021 - ..