Heiteallikas HEIT0008796

L.ÕV/320985 N.R. Energy OÜ
N.R. Energy Osaühing (10155778)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel 2 alates 30.06.22 3 0.80 25.80 4.00 180.00 010203b 6606419,597364
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.144 g/s 0.91 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.055 g/s 0.344 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.26 mg/s 1.64 kg Tavaheide 19.01.2021 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.058 mg/s 0.365 kg Tavaheide 19.01.2021 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.007 mg/s 0.041 kg Tavaheide 19.01.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.533 g/s 3.36 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 g/s 0.041 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.008 g/s 0.049 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.008 g/s 0.049 t Tavaheide 19.01.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.052 g/s 0.328 t Tavaheide 19.01.2021 - ..