Heiteallikas HEIT0008798

L.ÕV/300696 Eesti Raudtee AS
aktsiaselts Eesti Raudtee (11575838)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diiselkütuse mahutid 4 0.50 6.00 1.00 20.00 050402 6595017,556286
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.002 g/s 0.0629 t Tavaheide 02.06.2009 - ..