Heiteallikas HEIT0008901

KL-509140 ARS Sisustus OÜ
ARS Sisustus OÜ (11096262)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V-1 0.35 6.00 46.22 20.00 060107 6587660,540575
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.03 g/s 0.2132 t Tavaheide 17.09.2020 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.086 g/s 0.271 t Tavaheide 17.09.2020 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.262 g/s 0.8534 t Tavaheide 17.09.2020 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.15 g/s 0.9655 t Tavaheide 17.09.2020 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.068 g/s 0.1206 t Tavaheide 17.09.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.009 g/s 0.0687 t Tavaheide 17.09.2020 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.266 g/s 1.439 t Tavaheide 17.09.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.61 g/s 3.942 t Tavaheide 17.09.2020 - ..