Heiteallikas HEIT0008941

KL-508458 Ritsu Loghomes OÜ
Ritsu Loghomes OÜ (11794828)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
2. ahjude grupp 3 0.28 12.00 3.50 180.00 030103b 6434124,609144
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0798 g/s 0.63 t Tavaheide 26.06.2020 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 328.6608 t Tavaheide 26.06.2020 - ..
124-38-9-bio 0.0114 g/s 328.6608 t Tavaheide 26.06.2020 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.456 g/s 3.60 t Tavaheide 26.06.2020 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0103 mg/s 0.081 kg Tavaheide 26.06.2020 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0002 mg/s 0.00168 kg Tavaheide 26.06.2020 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.0076 mg/s 0.06 kg Tavaheide 26.06.2020 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0004 mg/s 0.003 kg Tavaheide 26.06.2020 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0049 mg/s 0.039 kg Tavaheide 26.06.2020 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0087 mg/s 0.069 kg Tavaheide 26.06.2020 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0076 mg/s 0.06 kg Tavaheide 26.06.2020 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.1946 mg/s 1.536 kg Tavaheide 26.06.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0042 g/s 0.033 t Tavaheide 26.06.2020 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.0141 g/s 0.111 t Tavaheide 26.06.2020 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.0002 mg/s 0.0015 kg Tavaheide 26.06.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0065 g/s 0.051 t Tavaheide 26.06.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0448 g/s 0.354 t Tavaheide 26.06.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0437 g/s 0.345 t Tavaheide 26.06.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0551 g/s 0.435 t Tavaheide 26.06.2020 - ..