Heiteallikas HEIT0008949

KL-509887 mm interior OÜ
mm interior OÜ (14622874)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmbeava V1 0.40 5.00 26.54 20.00 060107 6587264,539209
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.028 g/s 0.123 t Tavaheide 08.01.2021 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.095 g/s 0.366 t Tavaheide 08.01.2021 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.161 g/s 0.643 t Tavaheide 08.01.2021 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.079 g/s 0.141 t Tavaheide 08.01.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.024 g/s 0.119 t Tavaheide 08.01.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.257 g/s 1.065 t Tavaheide 08.01.2021 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.134 g/s 0.577 t Tavaheide 08.01.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.056 g/s 2.891 t Tavaheide 08.01.2021 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.011 g/s 0.006 t Tavaheide 08.01.2021 - ..