Heiteallikas HEIT0008984

L.ÕV/330921 Multimek Baltic OÜ
Multimek Baltic OÜ (12307666)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
VÜ1 Üldventilatsioon VÜ1 0.50 4.00 12.45 20.00 040210 6579008,575552
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.003 g/s 0.02 t Tavaheide 15.08.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.003 g/s 0.021 t Tavaheide 15.08.2022 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.02 mg/s 0.15 kg Tavaheide 15.08.2022 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 1.002 mg/s 7.50 kg Tavaheide 15.08.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.02 mg/s 0.15 kg Tavaheide 15.08.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.02 mg/s 0.15 kg Tavaheide 15.08.2022 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.20 mg/s 1.50 kg Tavaheide 15.08.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.01 g/s 0.08 t Tavaheide 15.08.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.01 g/s 0.08 t Tavaheide 15.08.2022 - ..