Heiteallikas HEIT0009003

KL-506914 Stilmet OÜ
Stilmet OÜ (11707808)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon S1 1.71 7.00 5.05 20.00 030106 040210 6406107,620677
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.031 g/s 0.105 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.004 g/s 0.008 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 1 mg/s 7 kg Tavaheide 24.05.2021 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.40 mg/s 2 kg Tavaheide 24.05.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0004 g/s 0.001 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.019 g/s 0.105 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.009 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.022 g/s 0.121 t Tavaheide 24.05.2021 - ..