Heiteallikas HEIT0009004

KL-506914 Stilmet OÜ
Stilmet OÜ (11707808)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bullerjan 2 K2 0.20 12.00 0.16 100.00 030103b 6406086,620672
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.004 g/s 0.042 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
1333-86-4 Tahm 0.0003 g/s 0.003 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.022 g/s 0.24 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0002 g/s 0.002 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.0007 g/s 0.007 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0003 g/s 0.003 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.024 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.023 t Tavaheide 24.05.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.029 t Tavaheide 24.05.2021 - ..