Heiteallikas HEIT0009023

KL-516585 AQUA MARINA AS
AQUA MARINA AS (10120426)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
VRU VRU-1 0.10 5.00 25.00 20.00 050502 6483379,654649
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.024 g/s 0.04 t Tavaheide 19.12.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.777 g/s 1.343 t Tavaheide 19.12.2022 - ..