Heiteallikas HEIT0009092

L.ÕV/319311 "Rauameister" AS
"Rauameister" AS (10007813)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
värviruumi avad 7 1.13 7.00 13.80 20.00 060108 6420988,679473
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.034 g/s 0.924 t Tavaheide 07.12.2021 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.197 g/s 1.298 t Tavaheide 07.12.2021 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.241 g/s 5.643 t Tavaheide 07.12.2021 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.045 g/s 0.45 t Tavaheide 07.12.2021 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.139 g/s 0.45 t Tavaheide 07.12.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.091 g/s 0.90 t Tavaheide 07.12.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.275 g/s 6.567 t Tavaheide 07.12.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.542 g/s 14.92 t Tavaheide 07.12.2021 - ..