Heiteallikas HEIT0009133

L.ÕV/325284 Eesti Höövelliist OÜ
Eesti Höövelliist OÜ (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
K2-Katlamaja 2 korsten K2 0.35 15.00 7.56 180.00 030103b 6490225,585762
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.263 g/s 2.678 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 1 396.808 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 1.50 g/s 15.30 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.64 mg/s 6.528 kg Tavaheide 01.01.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.014 g/s 0.14 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.046 g/s 0.472 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.021 g/s 0.217 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.148 g/s 1.505 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.144 g/s 1.466 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.148 g/s 1.505 t Tavaheide 01.01.2022 - ..