Heiteallikas HEIT0009134

L.ÕV/325284 Eesti Höövelliist OÜ
Eesti Höövelliist OÜ (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V1-Plasmakatalüsaatori korsten V1 0.80 7.00 13.82 20.00 060107 6490247,585649
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.002 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.007 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.129 g/s 2.278 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.012 g/s 0.216 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.036 g/s 0.507 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.027 g/s 0.504 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.448 g/s 8.142 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.081 g/s 1.727 t Tavaheide 01.01.2022 - ..