Heiteallikas HEIT0009135

L.ÕV/325284 Eesti Höövelliist OÜ
Eesti Höövelliist OÜ (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
I.V1-I liini krundi kuivatuskambri väljatõmbeava (söefilter) I.V1 0.50 9.00 8.49 40.00 060107 6490210,585644
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.104 g/s 2.309 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.01 g/s 0.219 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.023 g/s 0.511 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.023 g/s 0.511 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.37 g/s 8.245 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.079 g/s 1.757 t Tavaheide 01.01.2022 - ..