Heiteallikas HEIT0009137

L.ÕV/325284 Eesti Höövelliist OÜ
Eesti Höövelliist OÜ (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
I.V3-I liin kuivatuskambri väljatõmbeava (veealusel värvid) I.V3 0.60 5.00 14.74 40.00 060107 6490236,585651
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.032 t Tavaheide 01.01.2022 - ..