Heiteallikas HEIT0009138

L.ÕV/325284 Eesti Höövelliist OÜ
Eesti Höövelliist OÜ (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
II.V1-II liini kuivatuskambri väljatõmbeava (söefilter) II.V1 0.50 5.00 8.49 40.00 060107 6490237,585661
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.01 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.037 g/s 0.013 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.117 g/s 1.31 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.007 g/s 0.123 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.064 g/s 0.302 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.017 g/s 0.286 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.363 g/s 4.726 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.059 g/s 0.967 t Tavaheide 01.01.2022 - ..