Heiteallikas HEIT0009139

L.ÕV/325284 Eesti Höövelliist OÜ
Eesti Höövelliist OÜ (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
III.V1-III liini krundi värvikambri väljatõmbeava III.V1 0.50 5.00 21.23 20.00 060107 6490234,585723
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.611 g/s 13.443 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.777 g/s 17.086 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.036 g/s 0.788 t Tavaheide 01.01.2022 - ..