Heiteallikas HEIT0009140

L.ÕV/325284 Eesti Höövelliist OÜ
Eesti Höövelliist OÜ (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
III.V2-III liini krundi kuivatuskambri väljatõmbeava (söefilter) III.V2 0.50 5.00 16.99 40.00 060107 6490235,585720
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.341 g/s 7.49 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.433 g/s 9.519 t Tavaheide 01.01.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.02 g/s 0.439 t Tavaheide 01.01.2022 - ..