Heiteallikas HEIT0009142

L.ÕV/325284 Eesti Höövelliist OÜ
Eesti Höövelliist OÜ (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
III.V4-III liini värvi kuivatuskambri väljatõmbeava III.V4 0.50 5.00 28.31 40.00 060107 6490228,585754
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.038 t Tavaheide 01.01.2022 - ..