Heiteallikas HEIT0009175

L.ÕV/328072 Kane Metall AS
Kane Metall AS (10086267)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V-5 0.45 4.00 27.94 20.00 060108 6474582,656892
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.036 g/s 0.7939 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
107-98-2 1-Metoksü-2-propanool 0.012 g/s 0.289 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
108-65-6 2-Metoksü-1-metüületüülatsetaat 0.012 g/s 0.2615 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.011 g/s 0.252 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
111-40-0 Dietüleentriamiin (DETA) 0.0001 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.011 g/s 0.2455 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.218 g/s 4.9076 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
25068-38-6 Bisfenool-A-epikloorhüdriin 0.008 g/s 0.1785 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.005 g/s 0.112 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.003 g/s 0.0586 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.004 g/s 0.084 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
71-36-3 n-Butanool 0.013 g/s 0.2953 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
78-83-1 Isobutanool 0.004 g/s 0.0945 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
96-29-7 Etüülmetüülketoksiim (2-Butanoonoksiim) 0.002 g/s 0.0698 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.265 g/s 5.9535 t Tavaheide 10.04.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.696 g/s 8.3874 t Tavaheide 10.04.2024 - ..