Heiteallikas HEIT0009190

KL-509736 B&W Metall OÜ
Osaühing B&W Metall (11377067)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi ventilatsioon V-3, V-4 0.25 2.00 33.95 20.00 060108 6469795,659381
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.023 g/s 0.226 t Tavaheide 09.03.2021 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.002 g/s 0.02 t Tavaheide 09.03.2021 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.121 g/s 1.183 t Tavaheide 09.03.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.144 g/s 1.409 t Tavaheide 09.03.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.176 g/s 1.715 t Tavaheide 09.03.2021 - ..