Heiteallikas HEIT0009197

L.MK/319345 MOREEN OÜ
MOREEN OÜ (10353946)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diislikütuse laadimine mahutisse M-1 2.00 0.05 6.00 20.00 050402 6516725,615258
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.116 g/s 0.002 t Tavaheide 13.02.2024 - ..