Heiteallikas HEIT0009201

KL-509895 Glassense AS
aktsiaselts Klaasimeister (10149878)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaatorid 1, 2 S1 0.45 8.00 2.19 20.00 060412 060204 6561798,559943
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.001 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.001 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.02 g/s 0.2695 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
BTEX 0.001 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.001 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.345 g/s 4.746 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.004 t Tavaheide 01.01.2021 - ..