Heiteallikas HEIT0009202

KL-509895 Glassense AS
aktsiaselts Klaasimeister (10149878)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator 3 S2 0.24 6.00 2.33 20.00 060204 060405 6561734,559999
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.0004 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.0004 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.006 g/s 0.081 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
BTEX 0.0004 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.0004 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.103 g/s 1.42 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.001 t Tavaheide 01.01.2021 - ..