Heiteallikas HEIT0009237

KL-508491 Metsasaadused OÜ
Metsasaadused OÜ (10828881)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diislikütuse mahuti M1 0.05 3.00 6.00 20.00 050402 6501820,596760
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.133 g/s 0.001 t Tavaheide 12.04.2021 - ..