Heiteallikas HEIT0009261

L.ÕV.TM-52739 N.R. Energy OÜ
N.R. Energy OÜ (12364776)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
õlikatla korsten 2 0.35 16.00 9.00 180.00 010203b 6447205,632154
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.193 g/s 0.4551 t Tavaheide 04.05.2021 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 316.973 t Tavaheide 04.05.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.073 g/s 0.1722 t Tavaheide 04.05.2021 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.3478 mg/s 0.82 kg Tavaheide 04.05.2021 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0087 mg/s 0.0205 kg Tavaheide 04.05.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.7126 g/s 1.68 t Tavaheide 04.05.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0087 g/s 0.0205 t Tavaheide 04.05.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0104 g/s 0.0246 t Tavaheide 04.05.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0104 g/s 0.0246 t Tavaheide 04.05.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0696 g/s 0.164 t Tavaheide 04.05.2021 - ..