Heiteallikas HEIT0009299

PHRR/334866 Ojala Estonia OÜ
Ojala Estonia OÜ (12462875)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õhkkütteseade 2 korsten H-2 0.30 10.00 3.90 135.00 030106 6587031,530772
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.015 g/s Tavaheide 29.10.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.011 g/s Tavaheide 29.10.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s Tavaheide 29.10.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s Tavaheide 29.10.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s Tavaheide 29.10.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s Tavaheide 29.10.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s Tavaheide 29.10.2020 - ..