Heiteallikas HEIT0009389

L.ÕV/327164 TNC-Components OÜ
Osaühing TNC-Components (10713936)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioonid torud grupeeritud S2+S3 S2+S3 1.83 4.50 25.00 20.00 040620 060204 6585399,684586
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-63-0 0.071 g/s 0.139 t Tavaheide 25.11.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.089 g/s 0.188 t Tavaheide 25.11.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.282 g/s 2.539 t Tavaheide 25.11.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.026 g/s 0.082 t Tavaheide 25.11.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.033 g/s 0.104 t Tavaheide 25.11.2021 - ..