Heiteallikas HEIT0009454

KKL/318381 Gren Eesti AS
Gren Eesti AS (12114252)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Abikatla korsten K2 0.80 35.00 6.33 150.00 010103b 6473310,531789
Kuva kaardil
 T 
Abikatla korsten K2 0.60 35.00 9.10 150.00 010103b 6473310,531789
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.242 g/s 200 mg/Nm³ 4.831 t Tavaheide 22.06.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 6 327.962 t Tehnoloogiline äkkheide 22.06.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.17 g/s 3.386 t Tavaheide 22.06.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.002 kg Tavaheide 22.06.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.003 g/s 0.058 t Tavaheide 22.06.2022 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.0001 mg/s 0.0001 kg Tavaheide 22.06.2022 - ..
BC 0.0001 g/s 0.003 t Tavaheide 22.06.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.051 t Tavaheide 22.06.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.051 t Tavaheide 22.06.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.051 t Tavaheide 22.06.2022 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.011 g/s 0.226 t Tavaheide 22.06.2022 - ..