Heiteallikas HEIT0009500

171936 Järva PM OÜ
Järva PM OÜ (10074442)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diislikütuse katel K1 0.30 8.50 1.16 200.00 020302b 6539110,615288
Kuva kaardil
 T 
Diislikütuse katel K1 0.30 8.50 1.16 200.00 020302b 6539110,615288
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.021 g/s 0.0652 t Tavaheide 27.06.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 43.442 t Tavaheide 27.06.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.008 g/s 0.027 t Tavaheide 27.06.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 27.06.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 27.06.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 27.06.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.008 g/s 0.0235 t Tavaheide 27.06.2023 - ..