Heiteallikas HEIT0009524

KKL/318288 Tammsaare OÜ
Tammsaare OÜ (10103468)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Arumäe lüpsilaut S1 3.50 11.00 2.90 20.00 100501 6556501,595712
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
74-82-8 Metaan 1.64 g/s 51.712 t Tavaheide 12.05.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.148 g/s 4.654 t Tavaheide 12.05.2023 - ..