Heiteallikas HEIT0009553

184854 VAJANGU PEEKON OÜ
Osaühing MARKILO (10317169)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel K1 0.28 6.00 0.77 100.00 020302b 6553828,614402
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.015 g/s 0.286 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 185.281 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.006 g/s 0.108 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.006 g/s 0.12 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.013 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.015 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.015 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.006 g/s 0.103 t Tavaheide 01.03.2022 - ..