Heiteallikas HEIT0009573

KKL/317317 Triigi Farmer OÜ
Osaühing Triigi Farmer (10518005)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diislikatel K1 0.20 6.00 1.40 100.00 020302b 6555250,634219
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.015 g/s 0.01 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 6.365 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.005 g/s 0.004 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..