Heiteallikas HEIT0009580

L.MK/300504 Väo Paas OÜ
Väo Paas OÜ (10055887)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diiselgeneraator (II) 6 0.20 3.00 10.82 140.00 030105 6527265,601425
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.09 g/s 0.717 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 478.274 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.034 g/s 0.271 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.162 mg/s 1.292 kg Tavaheide 08.11.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.038 g/s 0.30 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 g/s 0.032 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.005 g/s 0.039 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.005 g/s 0.039 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.032 g/s 0.258 t Tavaheide 08.11.2022 - ..