Heiteallikas HEIT0009583

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi suur kuivati ava nr 1 S3 0.30 15.00 19.11 20.00 060107 6582281,633818
Kuva kaardil
 T 
Värviruumi suur kuivati ava nr 1 S3 0.30 15.00 19.11 20.00 060107 6582281,633818
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.551 g/s 6.393 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.689 g/s 7.991 t Tavaheide 01.03.2022 - ..