Heiteallikas HEIT0009584

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Välislengide kuivati S7 0.30 15.00 21.93 20.00 060107 6582308,633837
Kuva kaardil
 T 
Välislengide kuivati S7 0.30 15.00 21.93 20.00 060107 6582308,633837
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.056 g/s 0.648 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.012 g/s 0.144 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.732 g/s 8.483 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
1330-20-7 0.516 g/s 5.987 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.01 g/s 0.111 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.005 g/s 0.058 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.585 g/s 6.779 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.694 g/s 19.637 t Tavaheide 01.03.2022 - ..