Heiteallikas HEIT0009586

KKL/320485 JELD-WEN EESTI AS
JELD-WEN EESTI AS (10247977)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
UV pahtliliini kuivati S10 0.80 10.50 5.57 20.00 060107 6582346,633841
Kuva kaardil
 T 
UV pahtliliini kuivati S10 0.80 10.50 5.57 20.00 060107 6582346,633841
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.221 g/s 3.084 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
1330-20-7 0.045 g/s 0.63 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.006 g/s 0.082 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.045 g/s 0.63 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.602 g/s 8.404 t Tavaheide 01.03.2022 - ..