Heiteallikas HEIT0009627

L.KKL.VA-149802 Sanlind OÜ
osaühing Sanlind (10209698)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
ATMOS DC 50s K1 0.23 7.00 0.39 100.00 020302b 6423404,636674
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.01 g/s 0.03 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0.50 g/s 15.776 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.058 g/s 0.173 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.002 g/s 0.005 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.006 g/s 0.017 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.006 g/s 0.017 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.007 g/s 0.021 t Tavaheide 01.03.2022 - ..